* Sindrome Respiratorio: 1  -      -      3    -     4     -      5
* Sindrome Digestivo: Parvovirosis canina  -    Paratuberculosis
* Enfermedades sistémicas y multiorgánicas: Moquillo canino  - Herpesvirus -    Diarrea Viral Bovina  1 -   2   -  3
* Sindrome reproductivo: Arteritis equina 12    //    Parvovirus porcino 1  - 2 
Volver